Pravidla distanční výuky

Panáček s vykřičníkem

Vážení rodiče a žáci,

vkládám shrnutí pravidel pro distanční výuku v druhém pololetí, na kterém jsme se v rámci pedagogického sboru shodli. Prosím neberte následující za další Vaši zátěž, ale za společnou snahu a cíl o zachování takové kvality výuky, kterou tato forma vzdělávání může nabídnout. Jsem si vědoma, že prezenční výuka je nenahraditelná a chci Vám ještě jednou poděkovat za podporu a snahu vše zvládnout.

1.) Distanční vzdělávání je povinné a účast na online hodinách také! V případě neúčasti na kterékoliv online hodině musí být absence písemně omluvena zákonnými zástupci žáka nejpozději do třech kalendářních dnů, jinak by se jednalo o neomluvené hodiny.

 V případě, že vítě o absenci předem, informujte mě a já Vaši omluvu předám kolegům. Pokud dojde k technickým problémům s připojením, také mi dejte hned vědět. Nečekejte, až Vás k omluvě vyzve učitel.

Veškeré omluvenky pište přímo mně na email: dana.jezkova@stru.hranet.cz

2.) Na online hodiny je povinen žák chodit včas. Je to stejné jako s pozdním příchodem do klasické hodiny. V případě pozdních příchodů budu muset také vyžadovat omluvenky.

3.) Žák musí být při komunikaci vybaven mikrofonem, popř. webkamerou (pokud mu je k dispozici a pokud učitel neurčí jinak). Sluchátka s mikrofonem (popř. i jinou techniku - stolní počítač) si máte možnost zapůjčit po dobu distanční výuky bezplatně ve škole).

4.) Každý zadaný úkol musí mít učitelem stanoven a zapsán termín odevzdání. Opakované neplnění nebo nedodržování termínů je důvodem pro kázeňské opatření.

5.) Žák je povinen denně (nejlépe před začátkem výuky) přečíst si doručenou elektronickou poštu a zkontrolovat v Google Učebnách (popř. Moodlu) aktuality v rozvrhových předmětech pro daný den. 

Učitel je také povinen dodržovat rozvrh online hodin a o případné změně musí vždy předem informovat (např. návštěva lékaře atd.).

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, ozvěte se mi.

Přeji Vám úspěšný start do nového pololetí, hodně sil, trpělivosti a hlavně zdraví.

Vaše třídní

Dana Ježková
 

 

Vloženo: 02. 02. 2021       Stránka: 6. A

ZMĚNA ROZVRHU!

Od 12. dubna platí aktualizovaný rozvrh online hodin.

09. 04. 2021   6. A   Více zde

Aktualizovaný rozvrh ONLINE hodin

Přibyla ruština!

08. 03. 2021   6. A   Více zde

S úsměvem a jarním sluníčkem v zádech pojďme dál!

Pokračujeme v distančním vzdělávání.

07. 03. 2021   6. A   Více zde

E - mailové souhrny pro zákonné zástupce

aneb Chci vědět, jak to mé dítě vlastně pracuje:)

15. 02. 2021   6. A   Více zde

Rozvrh ONLINE hodin

Rozvrh online hodin platný od 1. února

31. 01. 2021   6. A   Více zde

4. ledna opět začínáme!

Bohužel distančně.

03. 01. 2021   6. A   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2021 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa