Pololetní vysvědčení, pololetní prázdniny, rozvrh online hodin od 2. pololetí

Závěr 1. pololetí školního roku 2020/2021

Milí žáci 8.B a rodiče žáků,

na hlavní stránce naší školy máte napsáno, jak se dostanete k pololetnímu vysvědčení - přes Bakaláře, když není možné za stávajících podmínek předání vysvědčení ve škole. Na hlavní stránce školy je napsán i postup, jak se Vám podaří známky v Bakalářích zobrazit. 

Chtěla bych Vám - žákům i rodičům žáků - poděkovat. Umím si představit - sama i jako rodič -, kolik úsilí jste museli někteří vynaložit, abyste se vzdělávali distančním způsobem, který teď nahrazuje vzdělávání ve školách. Děkuji i rodičům žáků, pro které je to v této době také mnohokrát náročnější a musí pomoci radou nebo Vám věnovat mnohem více času, aby vše bylo splněno nebo alespoň zajistit trochu jiné fungování domácnosti. Některé musí rodiče pobídnout ke školní práci, některé nemusí, některým musí s ledasčím pomoct. Jsem hrdá, že většina z žáků 8.B má velmi dobré výsledky a dokázali jste se velmi dobře sžít s distanční výukou (někteří po zkušenostech z jara). Vzhledem k prodlužující se době distančního vzdělávání budeme muset dále vytrvat v takovéto formě vzdělávání a ač na ni existuje množství názorů, žádná jiná cesta teď není možná.

I z toho důvodu, že doba, kdy se budeme společně vzdělávat z domovů, se prodloužila, budu vkládat na třídní stránky dnes nebo v průběhu zítřka nový rozvrh online hodin, který bude platit od druhého pololetí školního roku 2020/2021, takže platný už teď od pondělí 1. února. Většina online hodin v něm funguje už od půlky října, kdy započala distanční výuka v tomto školním roce - byly v kalendáři či sděleny v google učebnách, později byl dán rozvrh, ale teď od druhého pololetí nově budou přidány některé online hodiny navíc, které ač -  dle mého názoru - nedostačují vyučovacím hodinám ve škole, stále jsou jednou z nejlepších možností, jak se vzdělávat na dálku. Žák je povinen se připojit na online hodinu přes google meet, není-li nemocen či z jiných závažných důvodů nemůže být přítomen. Rodič je povinen žáka, který na online hodině není, omluvit. Nejlépe dopředu (ví-li předem o jeho budoucí absenci), nebo v daný den, nebo nejpozději do tří dnů, stejně jako to bývalo v pravidlech při docházce do školy. Vyučující se připojuje na online hodiny a pokud není závažný důvod, hodina probíhá dle rozvrhu online hodin. Pokud by selhalo spojení nebo cokoliv jiného, snaží se vyučující toto co nejrychleji žákům jakoukoliv cestou sdělit - zprávou do učebny do streamu, na mobil některého žáka - má-li možnost, nebo jakkoliv jinak. Online hodiny jsou závazné pro obě strany - pro žáky i učitele. Omluvenky žáků posílá rodič emailem vyučujícímu daného předmětu a zároveň mně jako třídní učitelce, nebo alespoň mně jako třídní učitelce. Absence se zaznamenává a pokud není omluvena, je brána jako neomluvená hodina. Učitel není povinen upomínat a žádat omluvenku. Emaily všech vyučujících jsou v kontaktech na stránkách školy. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na daného vyučujícího nebo na mě jako třídní učitelku 8.B, případné nejasnosti budeme co nejrychleji rádi řešit. Také si sjednotíme během prvních dní některá pravidla pro online hodiny - mikrofony, zapnutí kamer (je-li jí žákův počítač vybaven) atd., aby nedocházelo k tomu, že je snižovaná efektivita takové online hodiny. Je snaha, aby se i přes tyto všechny okolnosti žáci nadále vzdělávali co možná nejlépe a některé technické překážky potom snižují efektivitu online hodiny, mikrofony bude možné zapůjčit ve škole. Podrobnosti k tomu sdělím v jiném článku během prvních únorových dní. Děkuju za pochopení.

Nadále bude žák povinen chodit do google učeben, určitě alespoň v daný den do těch učeben, jejichž vyučovací předměty by měl v daný den ve škole podle klasického rozvrhu ze začátku školního roku - příklad - mám-li v daném dni dějepis, předpokládá se, že žák navšíví v daný den učebnu dějepisu, a to ráno popř. v době, kdy by hodina začínala. Žák je povinen si kontrolovat školní email - zaměřit se zejména na zprávy privat comment - kde mu vyučující může psát k úkolu důležité informace. Některé informace jsou v komentářích přímo u vrácené práce žáka. 

Děkuju rodičům za spolupráci, za trpělivost, za pomoc s takovouto výukou žáků. Cením si Vaší spolupráce i energie, kterou do toho jste nuceni vkládat - žáci i rodiče. A věřím, že za delší či kratší dobu se sejdeme s žáky opět ve škole. 

Dnes Vám přeju hezké pololetní prázdniny a v pondělí se na žáky těším opět alespoň přes meet.

Mějte se hezky

třídní učitelka Jana Mlčáková

 

 

 

Vloženo: 29. 01. 2021       Stránka: 8. B

Pro němčináře

Nový pracovní sešit - platba

07. 04. 2021   8. B   Více zde

Aktuální rozvrh online hodin s VkZ

VkZ od 22.3. pravidelně 

19. 03. 2021   8. B   Více zde

Online hodiny VkZ

Po 15.3. 11:00 - 11:45

12. 03. 2021   8. B   Více zde

Nový rozvrh online hodin 2. pololetí - Chemie už povinně

Nově chemie povinná pro celou třídu

Od středy 10.2.

Kromě chemie žádná změna

06. 02. 2021   8. B   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2021 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa