Úkoly pro nepřítomné děti

30. května - 3. června 2022

Nějakou záhadou mi tentokrát nejdou vložit obrázky.

Český jazyk

- opakujeme a procvičujeme před závěrečnou písemnou prací (slovní druhy, psaní i, y, základní skladební dvojice, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves)

- věta jednoduchá a souvětí, spojky

- pracovní sešit strana 39 / 4, 1

- písanka strany 22, 24, 25

- pracovní sešit strana 40 / cvičení 1 (Golem), 2

- vymysli větu podle zadaných slovních druhů: 2 1 5 6.   3 1 1 5 7 1.

- vzorce souvětí V1 a V2. V1, ale V2. Když V1, V2. (a další) - vymysli souvětí, sestav vzorec souvětí

Matematika

- opakujeme a procvičujeme před závěrečnou písemnou prací

- dělení se zbytkem

- pracovní sešit strana 33 / 2, 3, 6, 7, strana 34 / 2, 3, 6, 7, strana 35 / 2, 3, 5, 6

Prvouka

- člověk - znaky života

- člověk - vývoj od narození

zápis do sešitu:

ČLOVĚK – LIDSKÉ TĚLO

Člověk je součástí živé přírody.

Patří do rodiny živočichů.

Člověk            

 • pohybuje se
 • dýchá
 • potřebuje odpočinek
 • přijímá potravu
 • vylučuje nepotřebné tekutiny a škodlivé látky
 • udržuje si stálou tělesnou teplotu

Od ostatních živočichů se odlišuje:

 • způsobem života
 • schopností myslet
 • uvědomělou prací
 • dorozumívání se řečí

Vývojové etapy života lidí

 1. novorozenec – poprvé se samostatně nadechne, od narození do 1 měsíce, je pro něj důležitý kontakt s matkou, hlavní potravou je mateřské mléko
 2. kojenec – od 1 měsíce do 1 roku, začíná se seznamovat se světem kolem sebe, usmívá se, brouká si, leze po čtyřech, bere do ruky první věci
 3. batole – od 1 roku do 3 let, učí se samostatně jíst a pít, vyslovuje první slova, lozí, chodí, sedí, hraje si, začíná udržovat čistotu
 4. předškolák – od 3 do 6 let, rozvíjí řeč, chodí do školky, navazuje vztahy s dětmi, napodobuje dospělé, učí se sebeobsluze
 5. školák – od 6 do 12 let, navštěvuje školu, získává mnoho znalostí a dovedností, vyvíjí se tělesně a roste do výšky
 6. dospívající – od 12 do 22 let, dospívá fyzicky i duševně, nastupuje puberta, začíná se připravovat na své povolání
 7. dospělý – od 22 do 65 let, vykonává povolání, zakládá rodinu, stará se o děti
 8. starý člověk – od 65 let až do smrti, postupně zestárne, odchází do důchodu, užívá si odpočinku, předává své zkušenosti mladším, postupně mu ubývají síly, horší se zdravotní stav, smyslové vnímání i paměť

Český jazyk: postupně přidávej slova, větu postupně prodlužuj

Pes štěkal.

________ pes štěkal.

________ pes štěkal ________ .

________ _________ pes štěkal _______ .

________ _________ pes ________ štěkal _______ .

________ _________ pes ________ štěkal _________ _______ .

Babička přijede.

Jirka psal.

 

Český jazyk: urči slovní druhy

Princezna spala na hrášku. Draka přemohl statečný princ. Jeníček vyšplhal na vysoký strom. Do chaloupky lákala děti ježibaba. Chaloupka je z perníčků.

 

Český jazyk: pracovní list

Urči slovní druhy:

Petr chodí do druhé třídy.             Ať dnes svítí sluníčko.                   

Já budu psát domácí úkol dnes večer.

Urči pád, číslo a rod:

 

pád

číslo

rod

Petr

 

 

 

třídy

 

 

 

sluníčko

 

 

 

úkol

 

 

 

Urči osobu, číslo, čas:

 

osoba

číslo

čas

chodí

 

 

 

svítí

 

 

 

budu psát

 

 

 

Doplň spojky:

Petr __ Pavel hrají fotbal.              Půjdu do kina _______ do knihovny.

Nemůžu jít ven, ___________ musím psát úkoly.

Doplň i í y ý:

P__sečná pláž, bab__čka b__dlí v B__džově, v dílně jsou p__lník, p__la a vrtačka, ml__nář mele b__lou mouku, Hedv__ka vaří b__linkový čaj

Doplň do věty 1 podstatné jméno a 1 přídavné jméno, celou větu napiš:

Kamarád našel.   _________________________________________________

Doplň do věty 1 předložku a 1 podstatné jméno, celou větu napiš:

Hanka píše.    ____________________________________________________

Doplň do věty 1 zájmeno, 1 předložku a 1 podstatné jméno, celou větu napiš:

Azor ležel.    ______________________________________________________

Doplň spojky:

Můžu si koupit jen knihu _______ jen míč. Mám rád zmrzlinu, _____ dnes na ni nemám chuť. Slíbil mi, _____ mi zítra zavolá. Umím číst, psát ____ počítat.

 

Vloženo: 02. 06. 2022       Stránka: 4. B

Český jazyk

Rozlišujeme předložku se slovem od slova s předponou.

30. 09. 2022   4. B   Více zde

Pokusy v přírodovědě

Pokusy se sklenicí, vodou, svíčkou a kovovými kolečky.

30. 09. 2022   4. B   Více zde

Pravěk v naší třídě

Kámen, dřevo, kožešina, kůže.....materiály, které mohli žáci použít na výrobu oděvů a nástrojů do hodiny vlastivědy.

 

25. 09. 2022   4. B   Více zde

Dopravní soutěž

Také jsme se zúčastnili úspěšně dopravní soutěže.

25. 09. 2022   4. B   Více zde

Naše třída v září

Nahlédněte do naší třídy.

25. 09. 2022   4. B   Více zde

Co bylo na třídních schůzkách

V úterý 6. září proběhly společné třídní schůzky.

07. 09. 2022   4. B   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II

2001 - 2022 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa