Informace k provozu školy od 30.11.2020

Informace k provozu školy od 30.11.2020

MŠ: V provozu bez omezení. 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky. 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníku a rotační výuka pro ostatní ročníky.

Od pondělí 30. 11. 2020 vstupují v platnost nová opatření protiepidemického systému PES pro oblast školství.

 

Mateřská škola:

Provoz mateřské školy je zachován jako doposud, tedy za dodržení platných hygienických a protiepidemických opatření.

Základní škola:

Pro žáky již celého 1. stupně (1. až 5. ročník) a 9. ročníku je povinná prezenční výuka ve škole.

Pro žáky 6. až 8. ročníku je povinná rotační výuka, tzn. střídání prezenční a distanční výuky, a to po celých třídách po jednom týdnu. V týdnu od 30. 11. 2020 zahajují prezenční výukou žáci 6. ročníku a v týdnu od 7. 12. 2020 je budou v prezenční výuce ve škole střídat žáci 7. a 8. ročníku. Třídy, které v daném týdnu nebudou mít prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Bližší informace k organizačnímu zajištění a rozvrhu sdělí třídní učitelé prostřednictvím webových stránek jednotlivých tříd.

Budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy ale pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy po konzultaci s příslušným vyučujícím s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

I nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Nebude-li možné homogenitu z personálních důvodů zajistit, bude možné do školní družiny zařadit žáky jednoho ročníku.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Školní jídelna bude v provozu za dodržení přísných hygienických a epidemických opatření. Nárok na dotovaný oběd mají žáci plnící jak prezenční, tak distanční povinnou výuku.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem v době od 13:00 hodin do 13:30 hodin, cizí strávníci v době od 11:00 hodin do 11:30 hodin, a to do jídlonosičů.

Bližší informace zde.

Opatření PES (protiepidemický systém) pro oblast školství zde.

Nadále platí zákaz provozu a používání tělocvičen. Tento zákaz se týká také pronájmů tělocvičen.

Milí žáci, vážení rodiče. Těšíme se na Vás.

Pedagogové ZŠ Struhlovsko.—

 

Vloženo: 22. 11. 2020       Stránka: Novinky

Jak se přihlásit do BAKALÁŘŮ

Omlouváme se za současné problémy s přihlášením a přinášíme prozatímní řešení.

14. 01. 2021   Novinky   Více zde

Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje

Naše škola byla opět určena pro péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Přihlašování na telefonním čísle 731 736 726 nebo 581 650 166.

29. 12. 2020   Novinky   Více zde

Informace k provozu školy od 4.1.2021 do 22.1.2021

MŠ … v provozu jako doposud; … pro 1. a 2. ročníky povinná prezenční výuka; pro ostatní ročníky povinná distanční výuka (viz. informace v dalším textu).

29. 12. 2020   Novinky   Více zde

Děkujeme všem...

Naše vánoční sbírka knih udělala velkou radost dětem ze ZŠ a MŠ Střítež n. L.

20. 12. 2020   Novinky   Více zde

Provoz školy od 21.12.2020

MŠMT vyhlásilo pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 jako dny boje proti covidu, jinými slovy jako volné dny. Je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Provoz mateřské školy zůstává nedotčen.

16. 12. 2020   Novinky   Více zde

Odkóduj školu

12. 12. 2020   Novinky   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2021 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa