Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci. Je mi potěšením Vás všechny srdečně jménem všech pracovníků školy pozdravit na začátku nového školního roku.

Chci Vám popřát vše dobré a nám všem pevné zdraví. Dovolte mi, abych Vám představil aktuální informace k zahájení nového školního roku.

 

Mateřská škola:

V souladu s nařízením MŠMT nebudou děti v mateřské škole od 1.9.2021 nosit žádné krytí úst a nosu a nebudou absolvovat žádné povinné testování. Jediné upozornění, či spíše prosba, se týká zodpovědného přístupu rodičů a sledování zdravotního stavu dítěte. V případě projevů infekčního onemocnění nesmí dítě docházet do MŠ. Rodiče při vstupu do budovy MŠ musí mít nasazen respirátor a svoji dobu pobytu v MŠ musí minimalizovat. Děkuji za pochopení a Váš zodpovědný přístup.

 

Základní škola:

Žáci budoucích 1. tříd zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 v 8:00 hod se svými třídními učitelkami a společně s rodiči ve svých třídách. Ve venkovních prostorech před školou je nezbytné dodržovat všechna hygienická nařízení a při dodržování vzdálenosti 1,5 metru (neplatí u rodinných příslušníků) nebude nutné mít ochranu úst a nosu ani u prvňáčků ani u rodičů. Při vstupu do budovy školy, přechodu do tříd a pobytu v ní však bude dle nařízení MZ a v souladu s pokynem MŠMT nutné mít ochranu nosu a úst nasazenu (dospělé osoby respirátor, prvňáčci minimálně chirurgickou roušku). Prvňáčci si budou moci ochranu úst a nosu sundat po usazení do lavic. První povinné antigenní testování prvňáčků proběhne až 2. 9. 2021. Informace k samotnému testování jsou uvedeny níže.

Žáci 2. až 9. tříd zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 po vyzvednutí svými třídními před školou dle následujícího harmonogramu ve svých kmenových třídách. Na úvod budou dle nařízení absolvovat první povinné antigenní testování. Bude se opět jednat stejně jako v uplynulém školním roce o samoodběrové antigenní testy. Před samotným testováním, podobně jako následně po celou dobu pobytu ve škole, musí mít nasazenu ochranu úst a nosu (minimálně chirurgickou roušku) ve společných prostorech školy. Tu mohou sundat jen ve třídě po usazení během vzdělávání. Prosím o zajištění 2-3 ks chirurgických roušek a igelitového sáčku pro použité či znehodnocené roušky.

Harmonogram nástupu žáků (1. stupeň družinovým vchodem, 2. stupeň vchodem u tělocvičny):

·       7:45 – 2.AB, 6.ABC

·       7:50 – 3.AB, 7.ABC

·       7:55 – 4.AB, 8.AB

·       8:00 – 5.AB, 9.AB

 

Školní družina

Provoz školní družiny bude pro žáky 2. až 5. tříd v provozu již od 1. 9. 2021 od 6:00 do 16:30 hod. Povinné antigenní testování účastníků družiny bude probíhat do 7:40 hod. již při vstupu do školy, později příchozí se budou testovat společně se třídou. Ve školní družině budou dodržovány všechny zvýšené hygienické požadavky a nařízení.

 

Informace ke screeningovému testování:

Testování se týká všech žáků a bude probíhat ve středu 1. 9. 2021 ve 2. až 9. ročníku a 2. 9. 2021 v 1. ročníku, následně pak ve všech ročnících v pondělí 6. 9. 2021 a ve čtvrtek 9. 9. 2021. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Testovat se bude antigenními testy GENRUI. Pokud rodiče nebudou chtít, aby se jejich děti testovaly uvedenými testy stěrem z nosu, mohou si přinést testy vlastní. Pokud budou dané antigenní testy na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30. 6. 2021 (viz. seznam zde), budou ze strany školy akceptovány.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). 

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).  

Testovaní žáci či žáci, na které se vztahuje výjimka z testování nosí chirurgickou roušku na chodbách a vnitřních společných prostorech, ve výuce mít nasazenou roušku nemusí. Účastní se TV i v tělocvičně a v HV mohou zpívat.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nevztahuje-li se na něj výjimka z nošení ochrany dýchacích cest). Nemůže se účastnit TV ve vnitřních prostorech a v HV nesmí zpívat. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nebude mu umožněna osobní přítomnost na vzdělávání ve škole. Pokud žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, bude izolován od ostatních osob a budou bez zbytečného odkladu kontaktováni jeho zákonní zástupci. V uvedených případech není žák automaticky omluven ze svého vzdělávání a je povinností zákonných zástupců žáka v souladu se školním řádem do tří dnů omluvit. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.  

Bližší informace najdete na webových stránkách pod níže uvedenými odkazy či ve vydaných manuálech.

Podpora MŠMT v době COVID-19

Nejčastější dotazy

Manuál k provozu škol a testovaní

Informace k testování dle MŠMT

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

 

Jménem všech pracovníků školy Radomír Macháň.

 

 

 

 

Vloženo: 30. 08. 2021       Stránka: Novinky

Seznam sešitů pro školní rok: 2022-23

Vážení rodiče, milí žáci,

v nadcházejícím školním roce budete potřebovat  tyto sešity.

10. 08. 2022   Novinky   Více zde

Informace o změně cen obědů od 1. 9. 2022

Z důvodu navýšení cen potravin a energií dochází od 1. září 2022 k úpravě ceny stravného

MŠ 3-6 let celodenní strava 46,- Kč
MŠ od 7 let celodenní strava 50,- Kč
ZŠ děti 7 -10 let 28,- Kč
          11 -14 let 33,- Kč
          15 let a více 39,- Kč
Cizí strávníci 90,- Kč

Prosíme strávníky, aby upravili své inkasní limity.
Děkujeme za pochopení

01. 07. 2022   Novinky   Více zde

Provoz kanceláře školy a školní jídelny v době v hlavních prázdnin

Sekretariát:   tel: 581 650 166      Iva Voldánová

od 9:00 - 14:00                1. července  - 15. července 2022

                                           15. srpna  -  31. srpna   2022

 

Jídelna:    tel: 778 975 323     Helena Novotná, vedoucí školní jídelny

V červenci každé pondělí a středu  8:00 - 12:00

                        29. srpna 2022        8.00 - 15.00

                        30. srpna 2022        8:00 - 12:00

                        31.srpna 2022         8:00 - 17:00

01. 07. 2022   Novinky   Více zde

Pracovní nabídka

Hledáme novou kolegyni/kolegu do našeho týmu.
Učitelku/učitele 1. stupně ZŠ.

01. 07. 2022   Novinky   Více zde

Poděkování a přání na prázdniny

Milé děti, žáci, vážení rodiče a přátelé naší školy. Děkujeme za přízeň a podporu v dalším nelehkém školním roce 2021/2022. Velmi si jí vážíme.

01. 07. 2022   Novinky   Více zde

FOTOSOUTĚŽ

25. 06. 2022   Novinky   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II

2001 - 2022 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa