MŠ od 25.5.2020 znovu otevřena.

Informace o obnovení provozu mateřské školy k 25.5.2020, podmínkách provozu a hygienických opatřeních.

 

Vážení rodiče.

V návaznosti na znovuotevření mateřských škol stanovilo MŠMT ČR podmínky jejich provozu po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení (celý dokument ke stažení níže). V rámci povinné informace zákonných zástupců z něj vybírám to nejdůležitější.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem dítěte do školy (ke stažení níže):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny (výčet rizikových skupin níže), a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Pokud je dítě alergik a vykazuje příznaky podobné virovému onemocnění (rýma, kašel apod.), musí zákonný zástupce doložit aktuální potvrzení od lékaře. 

Co bude nezbytné dodržovat?

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Provozní doba školky: 6:00 až 16:00 hodin. Děti budou přijímány pouze do 8:00 hodin, poté bude MŠ uzavřena.
 • V přítomnosti rodiče bude dítěti před vstupem do budovy školy změřena teplota bezdotykovým teploměrem.
 • Pokud to počasí dovolí, budou organizovány aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ (přihlédněte k tomu, prosím, při oblékání dětí). Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ a ZŠ, včetně školních zahrad a hřiště školy.
 • Doprovázející osoby mají zákaz vstupu do budovy školy.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Dítě nebude vpuštěno do třídy MŠ s žádnou vlastní věcí, hračkou donesenou z domova, a to ani hračkou plyšovou.

Děti budou mít děti s sebou?

 • Batoh,
 • dva kusy roušky v uzavřeném a podepsaném obalu (pro případ náhlého onemocnění),
 • podepsanou uzavíratelnou láhev s pitím pro pobyt na zahradě.

Jak postupovat objeví-li se podezření na možné příznaky COVID-19?

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Totéž platí i v případě, že by se příznaky objevily u zaměstnance mateřské školy v průběhu práce.

Rámcová pravidla pro zajištění stravování. 

 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

Osoby s rizikovými faktory.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.:
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Materiály ke stažení:            

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 – dokument vztahující se na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

 

 

 

 

Vloženo: 13. 05. 2020       Stránka: Novinky

Naši žáci jedou na vítězné vlně, gratulujeme!!!

Uběhl sotva měsíc od úspěšného tažení našich žákyň v soutěži Naší přírodou a další úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Stejné žákyně, jako v předchozí soutěži, postoupily i do krajského kola další přírodovědné soutěže Young People in European Forests (YPEF).

09. 04. 2021   Novinky   Více zde

Návrat do školy od 12.4.2021

Do školy se vrací předškoláci v MŠ a rotačním způsobem žáci 1. stupně ZŠ. Čtěte dále. Aktualizování 9.4.2021 ve 10:30 hod.

08. 04. 2021   Novinky   Více zde

Třídy mohou vycestovat do zahraničí

Tělocvikáři s příchodem jara vyhlásili soutěž - motivační aktivitu pro podporu pohybu.

01. 04. 2021   Novinky   Více zde

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis se uskuteční v termínu od 6.4.2021 do 16.4.2021. Pro více informací čtěte dále.

17. 03. 2021   Novinky   Více zde

Po roční přestávce žáci opět ve finále soutěže Naší přírodou

I přes nelehkou dobu se podařilo středisku volného času Atlas a Bios Přerov uspořádat alespoň on-line variantu oblíbené soutěže Naší přírodou.

09. 03. 2021   Novinky   Více zde

Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje

Naše škola (mateřská i základní) byla opět určena pro péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Přihlašování na telefonním čísle 731 736 726 nebo 581 650 166.

01. 03. 2021   Novinky   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2021 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa