Návrat do školy od 12.4.2021

Návrat do školy

Do školy se vrací předškoláci v MŠ a rotačním způsobem žáci 1. stupně ZŠ. Čtěte dále. Aktualizováno 9.4.2021 ve 10:30 hod.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění ze dne 6. 4. 2021 (ZDE) je od 12. 4. 2021 opět umožněna osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání, prezenční výuce ve škole, ovšem za podmínky negativního výsledku preventivního testování ve škole, následovně:

V mateřské škole:

 • Dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí.
 • Dětem zaměstnanců vybraných profesí (seznam vybraných profesí níže).

V základní škole:

 • Žákům 1. stupně, a to rotačním způsobem, tzn. tak, že se prezenčního vzdělávání ve škole v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd (vzdělává se v té době dále distančním způsobem) a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (vzdělává se distančním způsobem).

V týdnu od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021 se tak prezenčně ve škole budou vzdělávat žáci 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5. B třídy. Žáci 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A se budou vzdělávat distančně.

V týdnu od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021 se tak prezenčně ve škole budou vzdělávat žáci 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A třídy. Žáci 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5. B se budou vzdělávat distančně.

Omlouváme se za v průběhu posledních dnů měnící se námi poskytované informace. I k nám však informace přicházejí v posledních dnech postupně a velmi pozvolna, a protože chceme všem dětem, to znamená i těm, které se z jakéhokoliv důvodu nebudou účastnit prezenční výuky, nabídnout ten nejlepší způsob náhradního vzdělávání, rozhodli jsme se nakonec pro výše uvedenou variantu rotační výuky. Bližší informace již brzy i na stránkách jednotlivých tříd.

 • Žákům, dětem zaměstnanců vybraných profesí ve věku do 10 let (seznam vybraných profesí níže).

Ve školní družině:

 • Žákům, kteří se účastní prezenční výuky za podmínky, že v oddělení budou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
 • Žákům, dětem zaměstnanců vybraných profesí ve věku do 10 let.

 

Dětem a žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek pravidelného preventivního testování nebo se testování nezúčastní, bude osobní přítomnost na vzdělávání ve škole zakázána.

Je umožněno, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/. Je však nezbytné, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.

 

Seznam vybraných profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Ochrana dýchacích cest

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (ZDE) je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že:

 • V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
 • V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

 

Testování

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (ZDE) je:

 • Od 12. 4. 2021 mateřským i základním školám uložena povinnost testovat děti a žáky 2x týdně Ag (antigenními) testy Singclean, testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek.
 • Pokud se některé dítě nebo žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud dítě či žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se žák dostaví v určený den testování před začátkem vyučování do školní družiny, bude test proveden při příchodu do družiny.
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací.
 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
 • Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání ve škole.
 • Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude škola absenci evidovat jako omluvenou a bude jim poskytována přiměřená studijní podpora.
 • K testování se může dostavit dítě nebo žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která bude mít souhlas nebo bude pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí bude souhlasit).
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 

Leták pro rodiče

Stránka pro rodiče 

Leták pro žáky

Stránka pro žáky a studenty

 

Video testování ve škole – Singclean testy

Instruktážní leták – Singclean testy

 

Manuál testování ve školách

Testovací diagram - přehled návazných postupů po testování

 

 

 

 

 

Vloženo: 08. 04. 2021       Stránka: Novinky

Seznam sešitů pro školní rok: 2022-23

Vážení rodiče, milí žáci,

v nadcházejícím školním roce budete potřebovat  tyto sešity.

10. 08. 2022   Novinky   Více zde

Informace o změně cen obědů od 1. 9. 2022

Z důvodu navýšení cen potravin a energií dochází od 1. září 2022 k úpravě ceny stravného

MŠ 3-6 let celodenní strava 46,- Kč
MŠ od 7 let celodenní strava 50,- Kč
ZŠ děti 7 -10 let 28,- Kč
          11 -14 let 33,- Kč
          15 let a více 39,- Kč
Cizí strávníci 90,- Kč

Prosíme strávníky, aby upravili své inkasní limity.
Děkujeme za pochopení

01. 07. 2022   Novinky   Více zde

Provoz kanceláře školy a školní jídelny v době v hlavních prázdnin

Sekretariát:   tel: 581 650 166      Iva Voldánová

od 9:00 - 14:00                1. července  - 15. července 2022

                                           15. srpna  -  31. srpna   2022

 

Jídelna:    tel: 778 975 323     Helena Novotná, vedoucí školní jídelny

V červenci každé pondělí a středu  8:00 - 12:00

                        29. srpna 2022        8.00 - 15.00

                        30. srpna 2022        8:00 - 12:00

                        31.srpna 2022         8:00 - 17:00

01. 07. 2022   Novinky   Více zde

Pracovní nabídka

Hledáme novou kolegyni/kolegu do našeho týmu.
Učitelku/učitele 1. stupně ZŠ.

01. 07. 2022   Novinky   Více zde

Poděkování a přání na prázdniny

Milé děti, žáci, vážení rodiče a přátelé naší školy. Děkujeme za přízeň a podporu v dalším nelehkém školním roce 2021/2022. Velmi si jí vážíme.

01. 07. 2022   Novinky   Více zde

FOTOSOUTĚŽ

25. 06. 2022   Novinky   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II

2001 - 2022 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa